Over ons

Georganiseerde Vrijwillige Hulp in Leek

De Hulpkring is opgericht op 20 mei 1986. Het doel van de Stichting is:

  • Het door vrijwilligers verlenen van overbruggende of aanvullende hulp in die situatie(s) waar andere instellingen of instanties niet of nog niet kunnen helpen;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de organisaties, instellingen en groeperingen in de gemeente Leek, die op enigerlei wijze de sociale hulpverlening tot doelstelling hebben.

De Hulpkring biedt aan alle inwoners, jong & oud, van de oude gemeente Leek en het dorp Nietap verschillende soorten van hulp.  Voor de hulp die we zelf niet bieden kunnen we doorverwijzen naar andere instellingen.