Over ons

Georganiseerde Vrijwillige Hulp in Leek

De Hulpkring is opgericht op 20 mei 1986. Het doel van de Stichting is:

  • Het door vrijwilligers verlenen van overbruggende of aanvullende hulp in die situatie(s) waar andere instellingen of instanties niet of nog niet kunnen helpen;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de organisaties, instellingen en groeperingen in de gemeente Leek, die op enigerlei wijze de sociale hulpverlening tot doelstelling hebben.
  • het verrichten van alle handelingen die met de vorige punten in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Hulpkring biedt aan alle inwoners, jong & oud, van de oude gemeente Leek en het dorp Nietap verschillende soorten van hulp.  Voor de hulp die we zelf niet bieden kunnen we doorverwijzen naar andere instellingen.