Privacy

Privacyverklaring

Van cliënten van De Hulpkring zijn gegevens opgenomen in ons digitaal bestand. Het gaat daarbij om:

  • voornaam/voornamen; achternaam;
  • geboortedatum; burgerlijke staat;
  • woonplaats met postcode en adres;
  • telefoonnummer en (eventueel) e-mailadres.

 

We gebruiken deze gegevens alleen voor het contact met en de dienstverlening aan de cliënt.  En gaan er uiterst zorgvuldig mee om.


Ieder heeft altijd het recht om:  

  • haar/zijn gegevens bij ons in te zien;  
  • ons opdracht te geven haar/zijn gegevens te verwijderen;
  • haar/zijn gegevens op te vragen en/of aan anderen door te geven.

 

Mocht u van mening zijn dat De Hulpkring niet goed met uw gegevens omgaat, dan kunt u bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) een klacht indienen. De AP is verplicht de klacht te behandelen.
 

Beleid.

Voor het vastleggen van bovenstaande gegevens vragen we bij het eerste contact toestemming aan de cliënt. Dat doen we ook bij het wijzigen van uw gegevens.