Hoe De Hulpkring geld werft

De Hulpkring ontvangt een jaarlijks subsidie van de gemeente Westerkwartier. Incidenteel ontvangt de Hulpkring giften. Verder buigt het bestuur zich over andere manieren om fondsen te werven.

 

Het beheer van de financiën

De financiën van de Hulpkring worden beheerd  middels een lopende (betaal)rekening.  Er wordt een jaarrekening en een verslag gepresenteerd op de jaarvergadering.

 

De besteding van de financiën

De financiën van de Hulpkring worden besteed aan interne kosten zoals kantoor- huur- en bankkosten, telefoon-/internet-abonnement en de jaarvergadering.