DE BIJBLIJVER IS ER VOOR JOU!

    BijBlijver: Klein begonnen.
    In 2002 verscheen het eerste nummer in zwart- wit met een omvang van 8 pagina’s.
    Vanuit het dienstencentrum De Schutse is het blad gelanceerd en jarenlang uitgegeven.
    De redactie + medewerkers zijn altijd vrijwilligers geweest.
    Het blad verschijnt nu driemaal per jaar en is inmiddels een complete glossy van 36 pagina’s.

    De BijBlijver wil een overzicht bieden van de activiteiten en voorzieningen die er in Leek en
    omliggende dorpen (inclusief Nietap) zijn voor en door senioren.
    Zo wordt er informatie gegeven over sportactiviteiten, over bijeenkomsten voor senioren,
    over vervoersmogelijkheden, over fietstochten en nog veel meer.
 

 

Daarnaast is de inhoud erop gericht om de verbondenheid van inwoners onderling
en met de woonomgeving te vergroten. Er staan regelmatig artikelen in over de historie van de dorpen en over de leefomgeving. Ook worden er interviews geplaatst met markante inwoners uit Leek en de omliggende dorpen.

Vanaf het begin is er een sterke band met het Dienstencentrum De Schutse.
Veel medewerkers van het blad komen uit die vrijwilligershoek. En als er een nieuw nummer verschijnt wordt die door meer dan 20 vrijwilligers op de meer dan 2500 verschillende adressen bezorgd. De activiteiten die in De Schutse plaatsvinden, zoals toneelavonden, klaverjassen, jeu de boules en nog veel meer krijgen dan ook extra aandacht.
Begin 2019 dreigde De BijBlijver te stoppen vanwege personele en financiele tekorten. Maar stopzetting zou ongetwijfeld leiden tot een ernstige achteruitgang in de informatievoorziening voor de doelgroep. Immers, het blad wordt met veel waardering gelezen en door sommigen pagina voor pagina gespeld. In menig huiskamer blijft het blad als een gids bewaard
tot het volgende nummer verschijnt. Met vereende krachten hebben een aantal vrijwilligers er de schouders onder gezet om het blad
op de been te houden.

En zoals het er nu uitziet gaat dat lukken !
De redactie, de opmaak en andere diensten zijn weer
redelijk bezet. De uitgave is nu ondergebracht bij de stichting ‘De Hulpkring’.
En we ontvingen van de Rabobank een donatie waarmee het financiële tekort
voor een jaar is op te vangen.
Het resultaat : een glossy van 36 pagina's , waarvan hier een paar pagina's als
illustratie te zien zijn.

  Wilt u de laatste editie bekijken ?          Bekijk hem hier

 

 

Wilt u ook elk nieuw exemplaar gratis bezorgd krijgen?             Klik dan hier