Vertrouwenspersoon

 

Vrijwilligers en/of cliënten  kunnen te maken krijgen met ongewenst gedrag.
Denk aan agressie, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.
Als de vrijwilliger of cliënt die hiermee te maken heeft dit met de veroorzaker zelf kan uitpraten dan is dat natuurlijk de beste oplossing, maar dit is in de praktijk soms best lastig. Dan is het goed dat je hiermee naar een onafhankelijke professional kan: 
de vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon bespreekt je probleem in een vertrouwelijke sfeer met jou.
Hij zal luisteren, adviseren en samen verkennen hoe het probleem opgelost kan worden. Onder alle omstandigheden wordt je verhaal vertrouwelijk behandeld en hij onderneemt alleen actie als jij ermee instemt. Hij kan je ook begeleiden in het voeren van gesprekken met de persoon (of personen) die het voor jou ongewenste gedrag heeft vertoond.
De vertrouwenspersoon zal áltijd jouw belangen behartigen, maar daarbij uiteraard wel zijn eigen onafhankelijke mening vormen en daar naar handelen. Hij is zelf geen vrijwilliger bij de Hulpkring.

Onze vertrouwenspersoon is de heer Berend Hoekstra. 
Hij is oud-burgemeester van voormalige gemeente Leek,
in die periode tevens de vertrouwenspersoon voor zijn 
ambtenaren, en daarvoor wethouder in voormalige
gemeente Haren.


Email adres:
vertrouwenspersoon@hulpkring.nl