Het doel van De Hulpkring 

Het doel van de stichting is:

  • het door vrijwilligers verlenen van overbruggende of aanvullende hulp in die situaties waar andere instellingen of instanties (nog) niet kunnen helpen
  • het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties, instellingen en groeperingen in de voormalige gemeente Leek, die op de één of andere manier de sociale hulpverlening tot doel hebben
  • het verrichten van alle handelingen die met de vorige punten in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
     

Hoe willen we dat doel bereiken

  • het operationeel houden van een telefonisch meldpunt waar mensen hun hulpvraag kunnen melden.
  • het operationeel houden van teams van vrijwilligers die ingezet kunnen worden om aan hulpvragen te kunnen voldoen.

Wat zij onze middelen

  • vrijwilligers; al onze medewerkers zijn vrijwilligers, inclusief het bestuur.
  • financiën voor de organisatorische kosten.