ACTUEEL BELEIDSPLAN VAN DE HULPKRING

Het werk dat De Hulpkring doet

Het werk dat de stichting doet bestaat uit:

  • het door vrijwilligers verlenen van overbruggende of aanvullende hulp in die situaties waar andere instellingen of instanties (nog) niet kunnen helpen
  • het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties, instellingen en groeperingen in de voormalige gemeente Leek, die op de één of andere manier de sociale hulpverlening tot doel hebben
  • het verrichten van alle handelingen die met de vorige punten in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De manier waarop De Hulpkring geld werft

De Hulpkring ontvangt een jaarlijks subsidie van de gemeente Westerkwartier. Incidenteel ontvangt de Hulpkring giften. Verder buigt het bestuur zich over andere manieren om fondsen te werven.

 

Het beheer van de financiën van De Hulpkring

De financiën van de Hulpkring worden beheerd  middels een lopende (betaal)rekening.  Er wordt een jaarrekening en een verslag gepresenteerd op de jaarvergadering.

 

De besteding van de financiën van De Hulpkring

De financiën van de Hulpkring wordt besteed aan interne kosten zoals kantoor- huur- en bankkosten, telefoon/internet-abonnement en de jaarvergadering.