Preventie en integriteit


Omdat we voor een groot deel onze diensten verlenen aan mensen die ouder en/of kwetsbaarder zijn, besteden we extra aandacht aan een zorgvuldige omgang met hen.

Dat doen we o.a. door:

  • bij aanmelding van nieuwe vrijwilligers een intake gesprek te houden.
  • de nieuwe vrijwilligers te vragen ons vrijwilligerscontract, met daarin onze gedragscode, te ondertekenen.
  • de nieuwe vrijwilligers te vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te leveren. Zo'n VOG wordt dan door ons, maar namens de vrijwilliger, aangevraagd en wij betalen de kosten.